Фастрак®Шинжээч

 • Техник технологийн эрин үед хүүхдийг багаас нь зөв харьцуулж сургах, анхан шатны мэдлэг олгох болно

  Бидний бяцхан хүүхдүүд төрөлхийн сониуч, юмсыг танин мэдэх, судлах, шинжлэх, туршилт хийх зөн совинтой байдаг. 3аас 5 насныханд зориулсан энэхүү хөтөлбөр
  маань та бидний хүүхдүүдэд хэрэгтэй өөртөө итэглтэй байх, багаар ажиллах чадваруудыг суулгаж өгдөг. Техник технологийн эрин үед хүүхдийг багаас нь зөв харьцуулж сургах, анхан шатны мэдлэг олгох болно.

  • Фастрак® Шинжээч

   Хүүхдүүдэд шинжлэх ухааны аргыг ашиглан шинжилгээ хийх, туршилт хийх, шинэлэг зүйл бодохыг заадаг

  • Дэлхийд нэр хүндтэй боловсролын байгууллага

   Фастрак төвүүд дэлхийн 50 оронд 270 байршилд жил бүр 120,000 хүүхдэд үйлчилдэг

  • Сурах дур сонирхлыг сайжруулдаг

   Фастрак програмууд нь тэдний анхаарлыг татаж, тэдний сониуч байдлыг өдөөдөг

  • Шүүмжлэлт сэтгэлгээ, үнэлгээ дүгнэлт өгөх чадвар

   Фастрак хичээл бүр таны хүүхдэд асуудал шийдвэрлэх, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, үнэлгээ дүгнэлт өгөх чадвар, шийдлийг олох боломжийг олгодог.

  • Хамтран ажиллах, бусадтай ойлголцох

   Манай ангийн орчин танай хүүхдэд бусад хүүхдүүдтэй ажиллах, суралцах боломжийг болгодог.

  • Бүтээлч сэтгэлгээ

   Фастрак арга зүй нь хүүхдэдээ бүтээлч сэтгэлгээгээ өргөжүүлэх боломжийг олгодог.

  • Харилцааны чадвар

   Фастрак анги нь хүүхдүүдэд бусадтай хэрхэн харилцах талаар заадаг

  • Өөртөө итгэлтэй байх, манлайллын чадвар

   Фастрак програмууд нь эерэг, хүч чадлаараа амжилтанд хүрэх, бахархах мэдрэмжийг хөгжүүлдэг.